สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ คืออะไร? จัดรูปยังไง?

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ คืออะไร? จัดรูปยังไง?

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific Notation) เป็นรูปแบบการเขียนตัวเลขรูปแบบหนึ่งเพื่อสะดวกต่อการอ่าน มักใช้ในระบบวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ถ้าปริมาณตัวเลขมีค่าสูงหรือน้อยมากๆ ปริมาณตัวเลขจะเกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้งาน เพื่อให้สามารถเขียนจำนวนที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กมากมาคำนวณต่อได้ง่ายขึ้น โดยนิยมเขียนอ้างอิง ในระบบเลขยกกำลังในรูปเลขฐาน 10n มีรูปทั่วไปคือ A x 10n เมื่อ 1 ≤ | A | < 10 

ในกรณีนี้ มีเทคนิคแนะนำ คือ ให้นับจำนวนหลักตั้งแต่เลขหลักหน่วย ไปทางซ้าย
จนถึงหลักก่อน เลขตัวหน้าสุด เช่น
10 = 1 x 101
100 = 1 x 102
1000 = 1 x 103
15000 = 1.5 x 104

เทคนิค การเปลี่ยนรูปจำนวน “เลขมาก” เป็นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เทคนิค การเปลี่ยนรูปจำนวนเลขน้อยเป็นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ในกรณีนี้ มีเทคนิคแนะนำ คือ ให้นับจำนวนหลักตั้งแต่เลข 0 หลักหน่วย ไปทางขวา
จนถึงเลข 0 ก่อนตัวเลข 1 – 9 ตัวแรกตัวหน้าสุด เช่น
0.1 = 1 x 10-1
0.01 = 1 x 10-2
0.001 = 1 x 10-3
0.00025 = 2.5 x 10-4

เทคนิค การเปลี่ยนรูปจำนวน “เลขน้อย” เป็นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
มีนาคม 28, 2023