สรุปเนื้อหางานและพลังงาน

ติวฟรี สรุปเนื้อหา งานและพลังงาน

สรุปเนื้อหางานและพลังงาน

งาน และ พลังงาน บทนี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์อย่างมาก เรามาทำความรู้จัก เริ่มจากคำว่า

งานคืออะไร

งานคือ ผลลัพท์ที่เกิดจากการออกแรงกระทำต่อวัตถุนั้นๆ เราสามารถหาขนาด ของงานได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงกับการกระจัดตามแนวนั้น

\[ W = F \cdot d \]

\( W \) หมายถึง งาน, \( F \) คือ แรงที่กระทำ, และ \( d \) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ตามทิศทางของแรง

พลังงานคืออะไร

พลังงาน คือ อัตราของงานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา หาได้จากสมาการ

\[ P = \frac{W}{t} \]

\( P \) คือ พลังงาน, \( W \) คือ งานที่ทำได้, และ \( t \) คือ เวลา.

มีหน่วยเป็นจูล โดยใช้เป็นตัวชี้วัดในการทำงาน

พลังงานมีหลายรูปแบบ พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ นี้เป็นตัวอย่างพลังงานที่เราจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน

โดยในระดับม.ปลายในเรื่องงานและพลังงานจะเน้นในเรื่องของ พลังงานกล
คือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ คือ พลังงานจลน์ และ พลังงานศักย์

 

พลังงานจลน์คืออะไร

พลังงานจลน์ เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ หาได้จากสูตร

\[ E_k = \frac{1}{2}mv^2 \]

\( E_k \) คือ พลังงานจลน์, \( m \) คือ มวลของวัตถุ, และ \( v \) คือ ความเร็วของวัตถุ.

พลังงานศักย์คืออะไร

พลังงานศักย์ เป็นพลังงานที่มีในวัตถุเนื่องจากตำแหน่ง แบ่งเป็น 2แบบ

 

พลังงานศักย์โน้มถ่วงหาได้จาก
\[ E_p = mgh \]

\( E_p \) คือ พลังงานศักย์โน้มถ่วง, \( m \) คือ มวลของวัตถุ, \( g \) คือ ความเร่งโน้มถ่วง, และ \( h \)

 

พลังงานศักย์ยืดหยุ่นหาได้จาก
\[ E_p = \frac{1}{2}kx^2 \]

\( E_p \) คือ พลังงานศักย์ยืดหยุ่น, \( k \) คือ ค่าคงที่ของสปริง, และ \( x \) คือ การเปลี่ยนแปลงในความยาวของสปริงจากตำแหน่งสมดุล.

กฎการอนุรักษ์พลังงานคืออะไร

อธิบายง่ายๆคือพลังงานจะเท่ากันในระบบถ้าไม่มีงานภายนอกมากระทำ
\[ E_{\text{initial}} = E_{\text{final}} \]

สูตรนี้แสดงว่า พลังงานรวมในระบบปิด (ไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับสิ่งแวดล้อม) จะคงที่ ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงก็ตาม. \( E_{\text{initial}} \) คือ พลังงานเริ่มต้น, และ \( E_{\text{final}} \) คือ พลังงานสุดท้าย นี้คือหัวข้อหลักๆในบทของงานและพลังงาน

ถ้าน้องๆอยากเรียนเนื้อหาแบบจุกๆ พี่แนะนำ คอร์สนี้เลย ม.4 เทอม 2 

คอร์สเรียนแนะนำ

-ENTRANCE (TCAS) Physics Pack รวมเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย
-ENTRANCE (TCAS) Physics Pack รวมเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย (ทดลองเรียน)
-ตะลุยโจทย์ Physics A-Level Speed Up Pack 3 เล่ม

ธันวาคม 12, 2023