[แจกฟรี] ข้อสอบ ความถนัดวิศวะ PAT3, ฟิสิกส์ PAT2, ฟิสิกส์วิชาสามัญ

📚 คลังข้อสอบ Physics Blueprint

พี่ตั้วอยากมอบความรู้ แบบจัดเต็ม แน่นๆ โดยมีคลังข้อสอบย้อนหลังไว้ให้น้อง ๆ ครบทุกสนามด้านวิชาฟิสิกส์ เริ่มตั้งแต่สรุปปรับพื้นฐานฟิสิกส์ 20 บท A-Level ฟิสิกส์ TPAT 3 PAT2  PAT3  ENT วิชาสามัญฟิสิกส์  ตลอดจนสรุปฟิสิกส์ทุกสนามสอบ ฟรี!!! เพื่อให้น้องไปถึงความสำเร็จ พิชิตคณะที่ใช่ มหาลัยในฝันทุกคนนะครับ 🙂

พี่ตั้วอยากมอบความรู้ แบบจัดเต็ม แน่นๆ โดยมีคลังข้อสอบย้อนหลังไว้ให้น้อง ๆ ครบทุกสนามด้านวิชาฟิสิกส์ เริ่มตั้งแต่สรุปปรับพื้นฐานฟิสิกส์ 20 บท PAT2 PAT3 ENT วิชาสามัญฟิสิกส์ A-Level ฟิสิกส์ ตลอดจนสรุปฟิสิกส์ทุกสนามสอบ ฟรี!!! เพื่อให้น้องไปถึงความสำเร็จ พิชิตคณะที่ใช่ มหาลัยในฝันทุกคนนะครับ 🙂

• บทที่ 11 – แสงเชิงรังสี
• บทที่ 12 – เสียง
• บทที่ 13 – ไฟฟ้าสถิต
• บทที่ 14 – ไฟฟ้ากระแส
• บทที่ 15 – แม่เหล็กและไฟฟ้า
• บทที่ 16 – ความร้อนและแก๊ส
• บทที่ 17 – ของแข็งและของไหล
• บทที่ 18 – คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• บทที่ 19 – ฟิสิกส์อะตอม
• บทที่ 20 – ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค