Cesium- 137 คืออะไร อันตรายไหม และจัดการยังไง?

Cesium- 137 คืออะไร อันตรายไหม และจัดการยังไง?

ทำความรู้จักกับซีเซียม-137

ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับซีเซียม-137 หรือที่เรียกว่า Cs-137 กันครับ! ซีเซียม-137 เป็นตัวหนึ่งในกลุ่มของสิ่งที่เราเรียกว่า “ไอโซโทป” ซึ่งคือรุ่นพี่รุ่นน้องของธาตุเดียวกันที่มีน้ำหนักประจุต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งที่ทำให้ซีเซียม-137 โดดเด่นคือมันมี “กัมมันตภาพรังสี” นั่นคือมันส่งออกพลังงานรังสีที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง

แล้วทำไมเราถึงต้องรู้จักกับซีเซียม-137 นี้? ก็เพราะว่ามันมีความสำคัญในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในการวิจัย, การเกษตร, การแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ก่อนที่เราจะไปใช้มัน หรือเจอมัน ก็ควรทราบถึงความปลอดภัยในการจัดการ เพื่อให้เราไม่เสียหายจากพลังงานรังสีที่มันส่งออกมา

เห็นไหมครับว่าซีเซียม-137 ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขและชื่อธาตุเท่านั้น แต่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา และเมื่อเรารู้จักมันมากขึ้น เราก็จะเข้าใจว่าทำไมมันถึงสำคัญกับเราแค่ไหน!

การเกิดขึ้นของซีเซียม-137

ซีเซียม-137 เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่า “การแยกนิวเคลียส” ครับ นี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียสของธาตุหนึ่งๆ ถูกแยกออกเป็นส่วนย่อย ๆ และในกระบวนการนี้ เกิดพลังงานและการปล่อยธาตุหรือไอโซโทปอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือซีเซียม-137 กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการระเบิดนิวเคลียร์หรือในสถานีกำลังนิวเคลียสที่ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เช่น ยูเรเนียม

การแยกนิวเคลียสเป็นกระบวนการที่นิวเคลียสของธาตุหนึ่งๆเมื่อแยอกอะตอมกับอะตอม  และ ปล่อยพลังงานออกมา เช่น การระเบิด โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ เชอร์โนบิล และ ฟุกุชิมา
เป็นโรงงานที่ใช้วิธีการแยกนิวเคลียสเพื่อผลิตไฟฟ้าครับ วิธีนี้เรียกว่า “การแยกนิวเคลียร์” หรือ “นิวเคลียร์ฟิชชั่น” ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับการระเบิดเเละทำให้มีของเสีย ที่ได้นอกจากพลังงาน คือ ซีเซียม-137

ครึ่งชีวิตของซีเซียม-137

ครึ่งชีวิตคือเวลาที่จำเป็นในการให้ปริมาณของธาตุหรือไอโซโทปลดปล่อยพลังงานรังสีลงครึ่งหนึ่งจากปริมาณเริ่มต้น สำหรับซีเซียม-137, ครึ่งชีวิตของมันคือ 30 ปี นั่นคือหลังจาก 30 ปี, จะมีเพียงครึ่งหนึ่งของซีเซียม-137 ที่เหลืออยู่ และครึ่งที่เหลือนั้นจะต่อเนื่องลดลงเรื่อย ๆ ตามเวลา

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ครับ ถ้าวันนี้เรามีซีเซียม-137 100 กรัม หลังจากผ่านไป 30 ปี เราจะมีซีเซียม-137 เหลือเพียง 50 กรัม และหลังจากผ่านไปอีก 30 ปี (รวมเป็น 60 ปี) เราจะมีเพียง 25 กรัมเท่านั้น!

เราเรียนรู้ได้ว่าซีเซียม-137 ไม่ได้ยืนยันอยู่ตลอดไป แต่มันจะลดลงเรื่อย ๆ ตามเวลา และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า “ครึ่งชีวิต” ของซีเซียม-137 ครับ!

การคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีอาศัยหลักการพื้นฐานที่ว่าปริมาณของธาตุนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งในแต่ละรอบของครึ่งชีวิต (half-life). สำหรับการคำนวณหาครึ่งชีวิต \( T_{1/2} \) เมื่อเรารู้ว่าปริมาณเริ่มต้นของธาตุ (สารกัมมันตรังสี) และปริมาณที่เหลืออยู่หลังจากเวลา \( t \) สามารถใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า “สมการการลดลงทางเรขาคณิต” (exponential decay) ดังนี้:

\[
N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^\frac{t}{T_{1/2}}
\]

คัวแปร:
– \( N(t) \) คือ ปริมาณที่เหลืออยู่หลังเวลา \( t \)
– \( N_0 \) คือ ปริมาณเริ่มต้น
– \( T_{1/2} \) คือ ครึ่งชีวิตของธาตุ
– \( t \) คือ เวลาที่ผ่านไป

ครึ่งชีวิต \( T_{1/2} \) สามารถหาได้จากการแก้สมการข้างต้นเมื่อเรารู้ค่า \( N(t) \) และ \( N_0 \).

การจัดการของเสียเหล่านี้มีกัมมันตภาพรังสี

การเก็บรักษาอย่างมีระเบียบ: ซีเซียม-137 มักจะถูกเก็บรักษาในบ่อน้ำที่ลึกซึ่งสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของรังสี

การฝังใต้ดิน: สารเสียรังสีสามารถถูกฝังไว้ในคอนเทนเนอร์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วไหล และถูกฝังลงไปในบริเวณที่มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด

การแยกและกักเก็บ: สารเสียรังสีสามารถถูกแยกออกจากสารอื่นๆ และถูกเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม หรือ ถูกส่งไปยังสถานที่ที่มีความสามารถในการกำจัดหรือเก็บรักษาของเสียรังสีได้ดีกว่า

การประยุกต์ใช้ของซีเซียม-137

การวัดความชื้นในดิน :  วิธีการทำคือ โดยการปล่อยรังสีเบตาจากซีเซียม-137 เข้าสู่ดิน และวัดรังสีที่ถูกดินดูดซับ เนื่องจากน้ำภายในดินจะดูดซับรังสี เราจึงสามารถใช้การลดลงของรังสีเพื่อประมาณความชื้นของดิน

การตรวจสอบของเหลวในงานอุตสาหกรรม ในงานอุตสาหกรรม :ใช้เป็นแหล่งรังสีในการตรวจสอบความหนาแน่นหรือระดับของเหลวในภาชนะต่างๆ เช่น ถัง, ท่อ หรือเครื่องจักร โดยการส่งรังสีผ่านเหลวและวัดรังสีที่ผ่านมาทางด้านตรงข้าม เราสามารถตรวจสอบระดับของเหลวหรือความหนาแน่นของมันได้

การรักษาโรคมะเร็ง :ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเป็นบางกรณี รังสีที่ปล่อยออกมาจากซีเซียม-137 สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ แต่การใช้งานนี้ต้องในการควบคุมของแพทย์เฉพาะทาง และมีการคำนวณรังสีให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติ

คอร์สเรียนแนะนำ

-ENTRANCE (TCAS) Physics Pack รวมเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย
– พิชิต TPAT3 Pack เล่ม 1+2
– ทดลองพิชิต TPAT3 Pack เล่ม 1+2

ธันวาคม 8, 2023