📚 คลังข้อสอบ Physics Blueprint

พี่ตั้วส่งต่อความรู้ และคลังข้อสอบแบบไม่มีกั๊ก
รวบรวมคลังข้อสอบย้อนหลังไว้ให้น้องๆ ครบทุกสนามด้านวิชาฟิสิกส์
PAT2 PAT3 ฟิสิกส์วิชาสามัญ TCAS แถมสรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย 20 บท
ให้ฟรี!!! ทุกสนามสอบ เพราะอยากส่งน้องให้ถึงฝันได้จริงๆ

พี่ตั้วส่งต่อความรู้
และคลังข้อสอบแบบไม่มีกั๊ก
รวบรวมคลังข้อสอบย้อนหลังไว้ให้น้องๆ
ครบทุกสนามด้านวิชาฟิสิกส์
PAT2 PAT3 ฟิสิกส์วิชาสามัญ
แถมสรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย 20 บท
ให้ฟรี!!! ทุกสนามสอบ เพราะอยาก
ส่งน้องให้ถึงฝันได้จริงๆ