วิเคราะห์คะแนน และแนวโน้ม GAT PAT ปี 65

วิเคราะห์คะแนน และแนวโน้ม GAT PAT ปี 65

 

อย่างที่น้องๆ รู้กันดีว่าคะแนน GAT PAT ปี65 ออกแล้ว และเป้าหมายต่อไปคือการยื่นคะแนน Admission รอบ 3 เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์คะแนนและหาแนวโน้มความเป็นไปได้จึงสำคัญมาก ยิ่งปีนี้มีบางวิชาที่พี่บอกตรงๆ ว่ามีช่วงคะแนนที่ร่วงลงไปมาก และน่าจะทำให้คะแนนยื่นแอดมิชชั่นปีนี้ออกมาค่อนข้างฝืด อาจจะทำให้น้องๆ สับสนกันได้ พี่เลยจะเอาคะแนน GAT PAT 3 ปีมาเทียบให้เห็นกันชัดๆ และพยายามจะใช้ประสบการณ์ที่มีคาดการณ์แนวโน้มคะแนนให้น้องด้วย ไปดูกันครับ

สถิติคะแนน GAT ปี 63-65

📌GAT

จากภาพจะเห็นสถิติคะแนนข้อสอบ GAT 3 ปี คือตั้งแต่ปี 63-65 โดยช่องบนเป็นกราฟเปรียบเทียบจำนวนคน และช่องล่างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สะสม จะเห็นได้ว่าในปีนี้คะแนนน้องจะไปกองอยู่ในช่วงคะแนน 120-150

 

ซึ่งคะแนนในช่องคะแนน 270-300 ปีนี้มีคนสอบได้อยู่แค่ 15 คน คิดเป็น 0.01% ของเด็กที่สอบทั้งประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตกลงจากปีก่อนอย่างน่าตกใจ เพราะคะแนนส่วน Top ตรงนี้ ปีก่อนๆ จะมีคนได้คะแนนช่วงนี้อยู่ที่ 2,000+ คน

 

โดยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นสะสม 10% ของข้อสอบวิชา GAT เคยอยู่ในช่วงคะแนน 240-270 แต่ในปี 65 กลับร่วงไปอยู่ในช่วงคะแนน 180-210 เลยทีเดียว

 

สรุป

เท่ากับว่าพอเทียบแต่ละช่วงเสมือนคะแนนหายไป 50-60 คะแนน

ถ้าน้องได้ 150+ คือเก่งแล้ว ถือว่าเป็น Top 28% แล้วนะ

ถ้าน้องได้ 180+ คือเก่งสุดๆ ถือว่าเป็น Top 10% ของประเทศเลย

 

Ex สอบได้ GAT 150+ ปี65

เสมือน GAT 200+ ปีก่อนๆ

สถิติคะแนน PAT3 ปี 63-65

📌PAT3

เช่นเดิมครับ ด้านบนคือภาพสถิติคะแนนข้อสอบ PAT3 ตั้งแต่ปี 63-65 ที่ช่องบนเปรียบเทียบตามจำนวนคน และช่องล่างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สะสม จะเห็นได้ว่าในปี 65 คะแนนน้องส่วนใหญ่จะไปกองอยู่ในช่วงคะแนน 60-90 ซึ่งถ้ามองอย่างนี้อาจจะไม่ต่างจากเดิมมาก

 

แต่ถ้ามองเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ จะเห็นว่าในช่วงคะแนน 90-120 จะมีเปอร์เซ็นสะสมที่น้อยลงมาก คือจากที่มีน้องเคยได้คะแนน 90+ อยู่ประมาณ 38% แต่ในปี 65 ลดลงเหลือ 23% หรือลดลงเป็นจำนวนคนถึง 4,000 กว่าคน

 

และถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นสะสม Top 10% ของข้อสอบวิชา PAT3 เคยอยู่ในช่วงคะแนน 150-180 แต่ในปี 65 กลับร่วงไปอยู่ในช่วงคะแนน 120-150 เป็นปัจจัยที่ใช้ยืนยันว่าคะแนนกลางของ PAT3 ในปีนี้จะลดลง

 

สรุป

PAT3 ปีนี้เสมือนคะแนนลด 20-30 คะแนน

ถ้าน้องได้ 90+ ก็ถือว่าเก่ง และมีโอกาสมากแล้วครับ

 

Ex สอบ PAT3 ปี 65 ได้ คะแนน 120+

เสมือนได้ 140 – 150 คะแนนของปีก่อนๆ

 

(เพิ่มเติม)

เมื่อเทียบคะแนนปี 63 64 65(ก่อนอัพเดต) 65(หลังอัพเดต)

พบว่าสัดส่วนคนที่ได้คะแนน

ช่วง 90-120 คะแนน เพิ่มขึ้น +4,300 คน

ช่วง120 – 150 คะแนน เพิ่มขึ้น +603 คน

ช่วง 150-180 เพิ่มขึ้น +160 คน

ช่วง 180 – 210 เพิ่มขึ้น +112 คน

ช่วง 210+ เพิ่มขึ้น +63 คน

 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคะแนน 120+ ขึ้นไปแม้ว่าจะเทียบกับปี 65 ที่อัพเดตใหม่ ก็ยังมีช่วงคะแนนที่น้อยกว่าปี 63 และ 64 จึงวิเคราะห์ได้ว่า PAT3 65 หลังอัพเดต ถือได้ว่าคะแนนกลุ่ม 120+ ใกล้เคียงเดิม หรือ ยังฝืดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

 

ดังนั้นปัจจัยคะแนนขั้นต่ำแต่ะละมหาลัยที่ลดลงจากผล PAT3 จะน้อยลง อาจเทียบเท่าเดิม หรือ ลดลงเล็กน้อยแต่ผลคะแนนขั้นต่ำจาก GAT ยังมีอยู่ โดยคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำแต่ละมหาลัย ให้ใช้สูตร GAT -40 ถึง -50 คะแนนในการประเมิน

สถิติคะแนน PAT1 ปี 63-65

📌PAT1

จากภาพจะเห็นสถิติคะแนนข้อสอบ PAT1 ทั้ง 3 ปีเช่นเคย ซึ่งช่องบนคือกราฟเปรียบเทียบจำนวนคน และช่องล่างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สะสม และในปีนี้ช่วงคะแนน PAT1 ที่น้องได้มากที่สุดจะอยู่ในช่วง 30-60 ซึ่งเทียบแล้วก็ไม่ได้ต่างจากปีก่อนๆ มาก

 

ซึ่งคะแนนในช่องคะแนน 270-300 ปีนี้มีคนสอบได้อยู่ 61 คน คิดเป็น 0.06% ของเด็กที่สอบทั้งประเทศ ไม่ได้ต่างจากปีก่อนๆ

 

สรุป

PAT1 ช่วงคะแนนไม่ต่างจากเดิมมาก คิดว่าใช้เปรียบเทียบจากคะแนนเดิมได้เลย

สถิติคะแนน PAT2 ปี 63-65

📌PAT2

จากภาพคือสถิติคะแนนข้อสอบ PAT2 เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 63-65 ซึ่งช่องบนเป็นกราฟเปรียบเทียบจำนวนคน และช่องล่างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สะสม จะเห็นว่าในปี 65 คะแนนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 60-90 ซึ่งเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ได้ต่างจากปีก่อนๆ มาก

 

ซึ่งที่แตกต่างจากปีก่อนๆ คือในปี65 มีจำนวนคนที่หลุดรอดเข้าไปสู่คะแนน 270-300 ถึง 7 คน โดยที่ในปี 63 และ 64 ไม่มีใครเข้าถึงมาก่อน และเมื่อมองขยับไปที่ช่วงคะแนน 240-270 ซึ่งก็เป็นช่วงคะแนนที่สูงมากเหมือนกัน ในปี 65 ก็มีจำนวนน้องที่ได้คะแนนในช่วงนี้สูงขึ้น 0.12% ถึงจะไม่ได้แตกต่างจนเห็นได้ชัดแต่ก็เป็นจำนวนที่มากขึ้น ไม่ได้ร่วงลงเหมือนวิชาอื่น

 

สรุป

คะแนน PAT2 ขึ้นเล็กน้อย ไม่โดดมาก คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแนวโน้มคะแนนจากเดิมมาก

จากที่วิเคราะห์คะแนนมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าคะแนนที่น้องคิดว่าได้น้อยอาจไม่น้อยอย่างที่คิดเมื่อเปรียบเทียบแบบอิงกลุ่ม และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้คะแนนของน้องในปีนี้ลดลง

 

สุดท้ายไม่ว่าคะแนนของน้องจะเป็นยังไงแต่พี่ก็ขอเป็นกำลังใจและภูมิใจในตัวน้องๆ ของพี่เสมอ ถ้าทุกคนทำเต็มที่แล้วก็ขอให้มูฟออนและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปน้า สู้ต่อไปนะครับ ขอให้น้องทุกคนได้เรียนในสิ่งที่ใฝ่ฝันครับ🥰

เมษายน 30, 2022
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ