ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ

รวมข้อสอบ ฟิสิกส์
วิชาสามัญ
ปี พ.ศ. 2555 – 2563

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2563)

——————————————–

▶ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ มี.ค. 63

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ มี.ค. 63

.

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2562)

——————————————–

▶ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ มี.ค. 62 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ มี.ค. 62  

.

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2561)

——————————————–

ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ มี.ค. 61 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ มี.ค. 61  

.

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2559)

——————————————–

ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ธ.ค. 59 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ธ.ค. 59  

.

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2558)

——————————————–

ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ธ.ค. 58 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ธ.ค. 58  

.

ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 58 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 58  

.

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2557)

——————————————–

ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 57 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 57  

.

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2556)

——————————————–

ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 56 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 56  

.

ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ (ปี 2555)

——————————————–

ไฟล์ข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 55 

▶ เฉลยคำตอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ม.ค. 55  

คอร์สเรียน Online ใหม่ล่าสุด
อัพเดทคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สล่าสุดจาก
ครูพี่ตั้ว Physics Blueprint