สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย หลักสูตรใหม่ เรียนอะไรบ้าง?

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย หลักสูตรใหม่ เรียนอะไรบ้าง?

 

สำหรับน้องที่เรียนสายวิทย์-คณิต แน่นอนว่าต้องพบเจอกับวิชาฟิสิกส์ทุกเทอมอยู่แล้ว โดยเนื้อหาในแต่ละเทอมจะมีความเชื่อมโยงและไต่ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้พี่จึงมาสรุปเนื้อหาที่น้อง ม.ปลาย ต้องเจอในแต่ละเทอม จะได้เตรียมตัวกันทันนะคร้าบ

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

📌เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

🔵ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

บทแรกนี้จะเรียนพื้นฐานที่จะต้องได้เจอในการเรียนฟิสิกส์ โดยจะเริ่มตั้งแต่หน่วยการวัด การเขียนเลขแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำนำหน้าหน่วย เลขนัยสำคัญ การใช้เครื่องมือวัด ความคลาดเคลื่อน โดยจะเห็นว่าเรื่องที่เรียนเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรายงานค่าและวิเคราะห์ผลทางฟิสิกส์

 

🔵การเคลื่อนที่แนวตรง

บทนี้เป็นบทพื้นฐานที่น้องเจอมาตั้งแต่ม.ต้น เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เกี่ยวกับ ระยะทาง ระยะกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง อัตราเร่ง และกราฟความสัมพันธ์ต่าง ๆกับเวลา บทนี้พี่แนะนำให้เข้าใจ Concept แล้วเราจะประยุกต์ได้กับหลายๆ เรื่อง เข้าใจความหมายของพื้นที่ใต้กราฟ หรือค่าความชันของกราฟนั้นๆ ดังนั้นลองฝึกและลองทำโจทย์หลายๆ แบบแล้วน้องจะสามารถเก็บบทได้เต็มแน่นอน

 

🔵แรงและกฏการเคลื่อนที่

บทนี้จะพูดถึงการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดจากการใส่แรงกับวัตถุ โดยจะเริ่มตั้งแต่ชนิดของแรง การรวมแรง หรือกฎของนิวตันที่อธิบายการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้น โดยเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยว่าเมื่อมีแรงมากระทำกับวัตถุจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และคำนวณได้จากสมการทางฟิสิกส์

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

📌เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

🔵สมดุลกล

เป็นบทที่จะให้เราเข้าใจเกี่ยวการเกิดสมดุลของวัตถุ การหาจุด CM , CG

โดยจะแบ่งหลัก ๆ เป็น

1.สมดุลการเลื่อนตำแหน่ง

2.สมดุลการการหมุน และสมดุลสัมบูรณ์

3.การล้มและการไถล

บทนี้น้องจะได้วาดรูปเพื่อทำความเข้าใจแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวัตถุ

 

🔵งานและพลังงาน

บทนี้จะให้เรารู้จักการหางานและพลังงานของระบบต่างๆ โดยจะได้รู้จักพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ซึ่งมีความสำคัญมากๆ ในการนำไปต่อยอดเพื่อทำโจทย์ต่างๆ หนึ่งในนั้นน้องๆ จะได้ใช้การอนุรักษ์พลังงานในการแก้โจทย์ปัญหาอีกด้วย

 

🔵โมเมนตัมและการชน

บทนี้เกี่ยวกับความเข้าใจวัตถุที่เกิดการเคลื่อนที่ชนกัน โดยจะได้เรียนเกี่ยวกับโมเมนตัมซึ่งเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุ และจะได้เรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์โมเมนตัม

 

🔵การเคลื่อนที่แนวโค้ง

บทนี้หลักๆจะมีเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบวงกลม ทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ

โดยพี่แนะนำให้น้อง ๆ ลองทำความเข้าใจหลักการการคิดในเรื่องต่าง ๆ ส่วนในเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง ถ้าเราแยกทำความเข้าใจการเคลื่อนที่แนวต่างๆได้  เราจะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

📌เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

🔵การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

บทนี้จะเน้นเรื่องการเคลื่อนที่แบบเป็บคาบ โดยจะได้เรียนรู้ทั้งสมการของระยะทาง เวลา และความเร่งของการคลื่นที่ SHM และสามารถนำไปตอยอดในหารหาคาบการเคลื่อนที่ของวัตถุในแต่ละเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้อีกด้วย

 

🔵คลื่น

บทคลื่นจะทำให้เราได้รู้จักประเภทของคลื่น สมบัติต่างๆ เช่นการแทรกสอด การเลี้ยวเบน และการเลือกให้สมการให้ถูกต้อง อีกทั้งยังรู้ได้คำนวณหาความถี่ ความยาวคลื่น และความเร็วคลื่นกลในตัวกลางต่างๆ

 

🔵แสงเชิงคลื่น

บทนี้จะเน้นความเข้าใจสมบัติต่างๆ น้องๆหลายคนมักสับสน สมการของสลิตเดี่ยว สลิตคู่ และเกรตติ้ง ซึ่งจะมีสมการหน้าตาคลายๆกัน แต่จะต่างกันตามแบบที่เราใช้งาน ดังนั้นลองฝึกทำโจทย์เยอะๆ แลัวจะสามารถนำไปต่อยอดต่อๆ ไปได้

 

🔵แสงเชิงรังสี

บทแสงเชิงรังสีนี้จะเกี่ยวกับสมบัติของแสงทั้งการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆ ความเร็ว หรือความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปตามตัวกลางนั้นๆ และจะได้เรียนแสงที่ผ่านเลนส์ และกระจกอีกด้วย ในส่วนนี้เราจะได้หาค่ากำลังขยายและขนาดของภาพที่เกิดขึ้น

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

📌เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

🔵เสียง

บทนี้เรียนเกี่ยวกับสมบัติต่างๆ ของเสียงทั้งความเร็วเสียงในตัวกลางใด ๆ หรือที่อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็ทำให้อัตราเร็วเปลี่ยน และสมบัติการสะท้อน การหักเห แทรกสอด และการเลี้ยวเบนของเสียง นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการสั่นพ้องของเสียง ปรากฎการดรอปเปอร์และคลื่นกระแทกด้วย

 

🔵ไฟฟ้าสถิต

บทนี้เรียนเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า แรงที่เกิดขึ้นกับประจุ หรือสนามไฟฟ้าที่เกิดขั้น ดังนั้นลองแยกให้ได้ก่อนว่าประจุแต่ละชนิดมีสมบัติอย่างไร โดยจะได้เจอตั้งแต่ แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และน้องก็จะได้เจอโจทย์ที่ประยุกต์ขึ้น คือมีการรวมกันของประจุมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป

 

🔵ไฟฟ้ากระแสตรง

บทนี้เรียนเกี่ยวกับการหากระแสไฟฟ้า ตัวต้านทาน การต่อตัวต้านทานและแหล่งจ่าย ทั้งแบบอนุกรมและขนาน ต่อด้วยการประยุกต์โจทย์ที่เราจะต้องเจอในการมองวงจรทางไฟฟ้าให้ดีๆ ในขั้นนี้พี่แนะนำให้ลองฝึกทำโจทย์วงจรหลายๆแนว และเราจะจับทางโจทย์ได้

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

📌เนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

🔵แม่เหล็กและไฟฟ้า

บทนี้เป็นบทที่ต้องจิตนาการเยอะหน่อย เพราะไม่ได้เห็นและจับต้องได้ เหมือนบทกลศาสตร์ โดยจะเน้นเข้าใจในเรื่อง นิยาม และการเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นๆ เช่นบทไฟฟ้า เน้นเรื่อง ประจุไฟฟ้า แรงทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า หรือ ความต้านทาน วงจรต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ควรดูเรื่อง สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์ หรือแรงทางแม่เหล็ก

 

🔵ความร้อนและแก๊ส

บทนี้จะคาบเกี่ยวกับเคมีหน่อยๆ แต่ในส่วนของฟิสิกส์ก็จะมีคำนวณมากขึ้น และมีการประยุกต์กับโจทย์ต่าง ๆมากขึ้น โดยหลักๆจะได้เขอเรื่องการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิผสม ส่วนเรื่องของแก๊วจะเจอกฎของบอย์ ชาล เกย์ และกฎของแก๊ส เรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจ จะได้สองทั้งทั้งแคมีและฟิสิกส์

🔵ของแข็งและของไหล

บทนี้เนื้อหาไม่เยอะมาก เรื่องที่จะได้เจอในข้อสอบหลักๆ ถ้าเป็นเรื่องของแข็งจะเจอพวก ความเค้น ความเครียด และยังมอดูลัส ส่วนของเหลวก็จะเจอ แรงตึงผิว ความหนืด ความดัน แรงลอยตัว และที่สำคัญมาก ๆ เราเจอแน่นอนคือ การประยุกต์ใช้กฎแบนูรี่ ลองทำโจทย์หลายๆแนวดูนะ

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2

📌เนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2

🔵คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บทนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเยอะพอสมควร เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก ทิศทาง และการหาค่าต่าง ๆ ทั้งฟลักซ์ แรงแม่เหล็กที่ระทำต่อประจุไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของประจุเมื่อผ่านสนามแม่เหล็ก หรือแรงแม่เหล็กที่กระทำกับเส้นลวก รวมไปถึงการคำนวณเรื่องหม้อแปลง บทนี้สูตรจะเยอะมากพยายามทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ให้ได้

 

🔵ฟิสิกส์อะตอม

บทนี้จะเรียนเจาะเน้นเรื่องอะตอม เริ่มตั้งแต่แบบจำลองต่าง ๆ สมบัติของธาตุ ซึ่งจะเน้นที่ไฮโตรเจน อนุกรมสเปกตรัม รวมถึงกลศาสตร์ควอนตัม และทวิภาวะของเคลื่นและอนุภาค ซึ่งเป็นบทใหม่ที่จะได้เจอ พี่แนะนำให้น้อง ๆจำคอนเซปให้แม่น ๆ

 

🔵ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค

บทนี้จะคาบเกี่ยวกับเคมี แต่ของฟิสิกส์จะเน้นการรคำนวณพวก กัมมันตภาพรังสี กฎการสลลายตัว และค่าครึ่งชีวิต หรืออาจจะมีการคำความเข้าใจอนุภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา ลองไปทวนเรื่องอำนาจทะลุทะลวง หรือค่าประจุและมวลของอนุภาคนั้นๆ

ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้พี่เคยทำเป็นสรุปสูตร 20 บทไว้แล้ว น้องๆ สามารถไปตามอ่านกันได้น้า ซึ่งเนื้อหาฟิสิกส์นั้นมีพื้นฐานที่ต้องทำความเข้าใจมากกว่านี้แน่นอนถ้าใครอยากเรียนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นทำโจทย์ได้พี่แนะนำให้คลิกเข้าไปลองดู  คอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.ปลาย ของเราได้ ซึ่งจะเป็นคอร์สที่น้องสามารถออกแบบหลักสูตรให้ตัวเองได้ว่าอยากเรียนเนื้อหาชั้นไหน เทอมไหน หรือจะเรียนเป็นคอร์สแพคคู่ 2 เทอมเลยก็ได้

 

นอกจากนี้ถ้าใครยังลังเลต้องการทดลองเรียนก่อนเราก็มี คอร์สทดลองเรียน 20 บท ให้เรียนฟรีกว่า 20 ชั่วโมงด้วยนะครับ กดที่คอร์สด้านล่างนี้ได้เลย สุดท้ายขอให้น้องสนุกกับการเรียนและเปิดใจให้กับวิชาฟิสิกส์นะคร้าบ

สิงหาคม 24, 2022