คอร์สติวฟรีฟิสิกส์ 20 บท

เอกสาร : คอร์สติวฟรีฟิสิกส์ 20 บท

——————————————–

▶ EP0. – ปรับพื้นฐาน คณิตสำหรับฟิสิกส์

▶ EP1. – ปรับพื้นฐาน บทนำและการวัด

▶ EP2. – ปรับพื้นฐาน การเคลิ่อนที่แนวตรง

▶ EP3. – ปรับพื้นฐาน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

▶ EP4. – ปรับพื้นฐาน งานและพลังงาน

▶ EP5. – ปรับพื้นฐาน โมเมนตัม

▶ EP6. – ปรับพื้นฐาน สมดุลกล

▶ EP7. – ปรับพื้นฐาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

▶ EP8. – ปรับพื้นฐาน การเคลื่อนที่แบบวงกลม

▶ EP9. – ปรับพื้นฐาน การเคลื่อนที่แบบ SHM

▶ EP10. – ปรับพื้นฐาน คลื่น

▶ EP11. – ปรับพื้นฐาน แสงเชิงฟิสิกส์

▶ EP12. – ปรับพื้นฐาน แสงเชิงรังสี

▶ EP13. – ปรับพื้นฐาน เสียง

▶ EP14. – ปรับพื้นฐาน ไฟฟ้าสถิต

▶ EP15. – ปรับพื้นฐาน ไฟฟ้ากระแส

▶ EP16. – ปรับพื้นฐาน แม่เหล็กและไฟฟ้า

▶ EP17. – ปรับพื้นฐาน ของไหล

▶ EP18. – ปรับพื้นฐาน ความร้อนและก๊าซ

▶ EP19. – ปรับพื้นฐาน ฟิสิกส์อะตอม

▶ EP20. – ปรับพื้นฐาน ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

คอร์สเรียน Online ใหม่ล่าสุด
อัพเดทคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สล่าสุดจาก
ครูพี่ตั้ว Physics Blueprint